Dies natalis 2015

De Universiteit Leiden bestaat dit jaar 440 jaar en viert op 9 februari haar 88e lustrum in de Pieterskerk Leiden. Belangstellenden zijn van harte welkom de diesviering bij te wonen of live te volgen via een videoverbinding.

440e dies natalis

De diesviering begint om 14.30 uur in de Pieterskerk Leiden, Pieterskerkhof 1A. De plechtigheid is live te volgen via video en wordt simultaan vertaald in het Engels.


Diesoratie

De diesoratie wordt uitgesproken door prof.dr. Hanna Swaab, hoogleraar neuropedagogisch assessment en ontwikkelingsstoornissen en decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

De titel van de oratie luidt: De toekomst van het kwetsbare kind.


Eredoctoraten

Tijdens deze plechtigheid worden eredoctoraten verleend aan:  

Prof.dr. Peter Katzenstein, Walter S. Carpenter Jr. hoogleraar International Studies aan Cornell University Ithaca, voor zijn voorname bijdrage in het onderzoek naar politieke instituties op het gebied van de vergelijkende politieke economie en internationale betrekkingen. Erepromotor is prof.dr. Petr Kopecký, hoogleraar Politieke Wetenschap, Instituut voor Politieke Wetenschap, Faculteit der Sociale Wetenschappen. Decaan is prof.dr. Hanna Swaab.

Mr. Lilian Gonçalves-Ho Kang You, staatsraad, voor haar voortdurende inzet voor de democratische rechtsstaat, haar sterke maatschappelijke betrokkenheid en de eerbiediging van de rechten van de mens en in het bijzonder die van vrouwen. Erepromotor is prof.mr. Alex Geert Castermans, hoogleraar Burgerlijk Recht, Instituut voor Privaatrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Decaan is prof.dr. Rick Lawson.

William Christie, artistiek leider van Les Arts Florissants en Le Jardin des Voix, voor zijn diepgaand onderzoek naar en excellente uitvoeringen van de Franse muziek uit de 17e en 18e eeuw, in het bijzonder de barokopera, alsmede de ontwikkeling van de voor dit repertoire unieke koor- en orkestklank. Erepromotor is prof. Frans de Ruiter, hoogleraar in de kunsten en in het bijzonder de relatie tussen het hoger kunstonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, Academie der Kunsten, Faculteit der Geesteswetenschappen. Decaan is prof.dr. Wim van den Doel. 


Bijzondere intermezzi tijdens dies natalis

De plechtigheid wordt doorgecomponeerd met tijdloze tijdverschijnselen, geïnspireerd op het glissando en uitgevoerd door de Academie der Kunsten en De Veenfabriek.

Leidse Onderwijsprijs en bekroond afstudeeronderzoek

Femke Vermeer, voorzittter van het Leids Universitair Studentenplatform, reikt de Leidse Onderwijsprijs 2015 uit aan een van de drie hiervoor genomineerde docenten.


Vervolgens houdt Sophie Starrenburg (foto), voormalig LUC-student, een voordracht over haar bekroond afstudeeronderzoek.


Receptie

Na afloop van de plechtigheid is er tijdens een receptie gelegenheid de leden van het College van Bestuur, de diesorator, de eredoctoren, de erepromotoren, de decanen, de prijswinnaars, en hun partners, geluk te wensen. De receptie begint naar verwachting om 16.45 uur.


Social media

Volg ons op Twitter: #diesleiden of#UniLeidenBday.

Aanmelden

De dies natalis is volgeboekt. U kunt de ceremonie live volgen via www.leidenuniv.nl.

Zie ook

Laatst Gewijzigd: 12-01-2017