Annie Romein-Verschoorlezing

Annie Romein-Verschoorlezing 2017: Sheila Sitalsing

In de meeste beschouwingen is de ontevreden burger een man. Een blanke man die ‘schoon schip’ wil maken, klaar is met ‘de elite’, zich belazerd voelt en zich bekent tot wat we het populisme zijn gaan noemen. Een man ook, die vaak genoeg reden tot klagen heeft. Maar vaak genoeg is de boze blanke man geen man. Ook is ze niet per se blank. Hoe zit het met de vrouw en het maatschappelijke ongenoegen? Zitten er genderspecifieke elementen aan het misnoegen? En wordt dat misnoegen geuit in politieke keuzes?


Annie Romein-Verschoorlezing 2016: Sunny Bergman

Wat maakt een vrouw eigenlijk tot vrouw? Er zijn drie argumentatielijnen die de verschillen tussen mannen en vrouwen benadrukken: het hormonale verhaal, de evolutionaire verklaring en het idee dat mannen- en vrouwenhersenen verschillend zijn. Deze drie-eenheid roept echter veel vragen op. Als een vrouw een zogenaamd ‘natuurlijke staat’ heeft, betekent dat dan dat ze ook ‘onnatuurlijk gedrag’ kan vertonen? Op 8 maart 2016 houdt documentairemaker Sunny Bergman de Annie Romein-Verschoorlezing over 'normaal' als keurslijf. Wetenschapsjournalist Malou van Hintum treedt op als referent.


Renée Römkens houdt Annie Romein-Verschoorlezing 2015

Geweld tegen vrouwen wordt anno 2015 niet langer als een privéprobleem achter gesloten deuren gezien. In het Europese mensenrechtenverdrag 'Instanbul Convention' is uitdrukkelijk vastgelegd dat geweld tegen vrouwen een vorm van discriminatie is op basis van sekse. Op 4 maart 2015 licht Renée Römkens, directeur van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, het uit dit verdrag voortvloeiende beleid van de Nederlandse overheid dat op geweldpreventie gericht is toe. Judi Mesman, hoogleraar ‘Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling’ aan Universiteit Leiden, treedt op als referent en zal de discussie vanuit haar expertise aanvullen.


‘Arabische lentes momentum voor vrouwen’

De Arabische vrouwen komen eraan! Dat is de boodschap van Kim Ghattas op 6 maart in de 25e Annie Romein-Verschoorlezing. Het zal niet makkelijk zijn en het kan lang duren, maar het lukt ze. De Arabische lentes inspireerden hen en dat houden ze vast.


Annie Romein-Verschoorlezing 2014: Kim Ghattas

Kim Ghattas zal in de Annie Romein-Verschoorlezing 2014 een licht werpen op de strijd van Arabische vrouwen voor gelijke rechten. Haar deskundigheid ligt bij uitstek op dit terrein: ze is internationaal correspondent voor de BBC in Washington, met een focus op de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten en kent de Arabische wereld van binnenuit. Niet alleen begeleidde zij als ambtelijk secretaris van 2008 tot 2013 de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, tijdens diens reizen, maar voorafgaand aan haar werk in de VS was zij gestationeerd in Beiroet als correspondent. Hier deed zij voor de BBC, The Financial Times en De Volkskrant verslag van onder meer de oorlog in Irak. Kim Ghattas houdt de lezing in het Engels. Petra Stienen, Midden-Oostendeskundige en publicist, zal optreden als referent.


Eveline Crone in debat over mannen- en vrouwenhersenen

Een stevig debat is het resultaat van de Annie Romein-Verschoorlezing in Leiden op 7 maart 2013, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. In de lezing belicht de Leidse puberbreinprofessor Eveline Crone het verschil tussen mannen- en vrouwenhersenen. Daarna is sociologe Christien Brinkgreve aan de beurt om te reageren.


2013: Eveline Crone over puberhersenen

Prof.dr. Eveline Crone weet veel van puberhersenen en over het gedrag van pubers. Haar vakgebied is een 'niche', maar snelgroeiend. Kijken in de hersens help ons ons gedrag beter te begrijpen. Pubers zijn niet stuurloos, wel zijn onder invloed van hormonen andere hersengebieden actief dan bij volwassenen. En daarom gedragen ze zich anders.


Marjolijn Februari houdt Annie Romein-Verschoorlezing 2012

De laatste jaren wordt wel geklaagd over ‘gelijkheidsdwang’ in de Nederlandse maatschappij; de Grondwet zou moeten worden geflexibiliseerd. Ondertussen lijkt in de praktijk de segregatie tusssen mannen en vrouwen toe te nemen. Rechtsfilosoof, romanschrijver en columnist Marjolijn Februari ziet die ontwikkeling met lede ogen aan. Op 8 maart spreekt ze de Annie Romein-Verschoorlezing uit. Referent is drs. Hedy d'Ancona.