2013: Eveline Crone over puberhersenen

Prof.dr. Eveline Crone weet veel van puberhersenen en over het gedrag van pubers. Haar vakgebied is een 'niche', maar snelgroeiend. Kijken in de hersens help ons ons gedrag beter te begrijpen. Pubers zijn niet stuurloos, wel zijn onder invloed van hormonen andere hersengebieden actief dan bij volwassenen. En daarom gedragen ze zich anders.

De lezing: Mannelijke en vrouwelijke hersenen

Met de opkomst van hersenscantechnieken wordt steeds meer bekend over de werking van de hersenen. Verschillende gebieden in de hersenen zijn betrokken bij onder meer denkprocessen, risico’s, emoties en empathie. Hoe werken deze hersengebieden precies? En zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen?

Door onderzoek te doen naar de hersenontwikkeling is ook steeds meer duidelijk over verschillen tussen mannen- en vrouwenhersenen. In de puberteit is er een enorme toename van hormonen die de hersenontwikkeling beïnvloeden. Bij jongens neemt de hoeveelheid testosteron in de hersenen in twintigvoud toe en bij meisjes gebeurt hetzelfde voor oestradiol. Deze hormonen houden verband met een veelvoud aan emotionele processen. De hoeveelheid testosteron hangt bijvoorbeeld nauw samen met activiteit in beloningsgebieden in de hersenen.

In deze lezing vertelt Crone hoe de hersenen zich ontwikkelen onder invloed van de puberteit en in welke opzichten mannen- en vrouwenhersenen van elkaar verschillen. Ook bespreekt ze de misverstanden over de hersenontwikkeling van jongens en meisjes.


Annie Romein-Verschoorlezing 2013

Datum: 7 maart 2013, 20.00 uur 
Plaats: Academiegebouw, Rapenburg 67-73, 2311 GJ Leiden

De lezing is openbaar – aanmelden is niet nodig

Over Eveline Crone

Eveline Crone is hoogleraar aan de Universiteit Leiden en aan de Universiteit van Amsterdam. Voor ze het Brain & Development Laboratorium in Leiden opzette, promoveerde ze in 2003 cum laude aan de Universiteit van Amsterdam en was ze enkele jaren als onderzoeker verbonden aan het Center for Mind and Brain van de Universiteit van Davis in Californië, VS.

Sinds 2005 is Crone hoofd van het Brain & Development Laboratorium van de Universiteit Leiden, waar ongeveer vijftien onderzoekers zich bezig houden met de vraag hoe kinderen en adolescenten keuzes maken en hoe dit in relatie staat tot hersenontwikkeling. In haar werk combineert ze hersenmetingen zoals fMRI en ERP met experimenteel psychologische taken. Ze heeft diverse grote onderzoekssubsidies ontvangen van NWO en de European Research Counsil, waaronder een  Europese subsidie van 1,5 miljoen.

Voor haar werk heeft Crone verschillende prijzen ontvangen, zoals de Junior Heymans Award van het Nederlands Instituut voor Psychologie (NIP), de Huibregstenprijs voor Wetenschap en Communicatie, en de Jubileumprijs van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). In 2011 ontving ze de Early Career Award van de Society for Psychophysiological Research in Boston, VS. Ze heeft plm. 70 artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. In 2008 publiceerde ze het boek ‘Het puberende brein’, bestemd voor een breed publiek, waarvan plm. 75.000 exemplaren zijn verkocht. In 2012 kwam haar nieuwe boek ‘Het sociale brein van de puber’ uit.


De referent: Christien Brinkgreve

Christien Brinkgreve, geboren in Amsterdam (1949) studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze promoveerde in 1984 op 'Psychoanalyse in Nederland. Een  vestigingsstrijd', en werd in 1986 hoogleraar Vrouwenstudies aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. In 1990 werd ze hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Haar oratie (1987) ging over 'De belasting van de bevrijding'.
Brinkgreve schreef een groot aantal boeken en artikelen in wetenschappelijke en literaire tijdschriften, en had tien jaar lang een column op de achterpagina van NRC Handelsblad.
Enkele publicaties zijn: 'Margriet weet raad. Gevoel, gedrag, moraal in Nederland 1938-1978', samen met Michel Korzec, 'De vrouw en het badwater', 'Vroeg mondig, laat volwassen', 'De ogen van de ander. De sociale bronnen van zelfkennis', en recent 'Het verlangen naar gezag. Over vrijheid, gelijkheid en verlies van houvast'.

Laatst Gewijzigd: 04-03-2013