Renée Römkens houdt Annie Romein-Verschoorlezing 2015

Geweld tegen vrouwen wordt anno 2015 niet langer als een privéprobleem achter gesloten deuren gezien. In het Europese mensenrechtenverdrag 'Instanbul Convention' is uitdrukkelijk vastgelegd dat geweld tegen vrouwen een vorm van discriminatie is op basis van sekse. Op 4 maart 2015 licht Renée Römkens, directeur van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, het uit dit verdrag voortvloeiende beleid van de Nederlandse overheid dat op geweldpreventie gericht is toe. Judi Mesman, hoogleraar ‘Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling’ aan Universiteit Leiden, treedt op als referent en zal de discussie vanuit haar expertise aanvullen.

Geweld tegen vrouwen: van privéprobleem naar mensenrechtenschending

Geweld tegen vrouwen werd lange tijd gezien als een privéprobleem, waar de overheid zich liever niet in mengde. Anno 2015 wordt geweld tegen vrouwen erkend als een schending van de mensenrechten. De Raad van Europa heeft een speciaal mensrechtenverdrag hieraan gewijd: de Istanbul Conventie. De Nederlandse overheid neemt de handschoen op en staat op het punt dit verdrag te ratificeren. Het verdrag is een mijlpaal: uitdrukkelijk is vastgelegd dat geweld tegen vrouwen een vorm van discriminatie is op basis van sekse. Daarom verplicht het verdrag regeringen tot het voeren van een samenhangend beleid dat verder gaat dan ondersteuning en bescherming van slachtoffers en vervolging van daders. Geweld tegen vrouwen wordt gezien als een symptoom van aanhoudende ongelijkheid tussen vrouwen en mannen, dus moet de ongelijkheid worden aangepakt om effectieve preventie te kunnen bereiken. De vraag is hoe deze Europese ontwikkeling strookt met actuele beleidsontwikkelingen in Nederland, waar de erkenning van genderspecifieke kanten van de geweldsproblematiek juist ter discussie staat. Levert dit geen paradoxale situatie op? En wat betekent deze wijziging voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld?


Annie Romein-Verschoorlezing 2015

Datum: woensdag 4 maart 2015, 20.00 uur; koffie vanaf 19.30 uur.
Plaats: Academiegebouw, Groot Auditorium, Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden

De lezing is openbaar – aanmelden is niet nodig.
Zie de folder van de Annie Romein-Verschoorlezing voor meer informatie over praktische zaken als openbaar vervoer en parkeermogelijkheden. Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via mail.

Over Renée Römkens

Renée Römkens studeerde criminologie en psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1992 promoveerde zij cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op haar baanbrekende proefschrift Gewoon geweld? Omvang, aard, achtergronden en gevolgen van geweld tegen vrouwen in heteroseksuele relaties. Zij werkte als onderzoeker onder meer aan de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht en Columbia University (New York) en was hoogleraar ‘Interpersoonlijk geweld’ aan de Universiteit Tilburg. Sinds 2012 is zij directeur van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Ze deed diverse (Europese) onderzoeken naar wet- en regelgeving over geweld tegen vrouwen. Haar huidige onderzoek richt zich op de vraag hoe internationale mensenrechten ingezet kunnen worden bij het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen.

Over Judi Mesman

Judi Mesman is als hoogleraar ‘Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling’ verbonden aan het Centrum voor Gezinsstudies van de Universiteit Leiden. Tevens is zij wetenschappelijk directeur van het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Haar onderzoek richt zich op de rol van gender en cultuur in het gezinsleven. Zij bestudeert onder andere hoe moeders en vaders impliciet en expliciet communiceren over genderrollen in de opvoeding van hun dochters en zonen. Binnen deze projecten heeft zij met haar team een aantal onderzoeksinstrumenten ontwikkeld om opvoedgedrag rond gender te observeren. Zij heeft meer dan 5 miljoen euro aan subsidies voor haar onderzoek ontvangen (o.a. NWO-VENI en ERC-SG) en leidt een onderzoeksteam van 3 postdocs en 12 promovendi. Daarnaast houdt zij zich bezig met vraagstukken rond gender in de academische wereld.

* Door onvoorziene omstandigheden is Bernet Elzinga, de referent die in de folder van de Annie Romein-Verschoorlezing voorgesteld wordt, verhinderd om op 4 maart deel te nemen.


Laatst Gewijzigd: 20-02-2015