Marjolijn Februari houdt Annie Romein-Verschoorlezing 2012

De laatste jaren wordt wel geklaagd over ‘gelijkheidsdwang’ in de Nederlandse maatschappij; de Grondwet zou moeten worden geflexibiliseerd. Ondertussen lijkt in de praktijk de segregatie tusssen mannen en vrouwen toe te nemen. Rechtsfilosoof, romanschrijver en columnist Marjolijn Februari ziet die ontwikkeling met lede ogen aan. Op 8 maart spreekt ze de Annie Romein-Verschoorlezing uit. Referent is drs. Hedy d'Ancona.

Passief kiesrecht alleen voor mannen?

Pleidooi voor conflict en ongelijkheid, hoe om te gaan met verschillen in een rechtsstaat. Onder deze titel houdt Marjolijn Februari op 8 maart om 20.00 uur in het Academiegebouw de Annie Romein-Verschoorlezing. Marjolijn Februari, pseudoniem van dr.mr.drs. Marjolijn Drenth, betoogt dat de laatste jaren wel wordt  geklaagd over ‘gelijkheidsdwang’ in de Nederlandse maatschappij. Tegenstanders van die gelijkheidsdwang pleiten voor flexibilisering van de Grondwet, voor differentiatie van grondrechten. Het passief kiesrecht zou dan bijvoorbeeld alleen nog voor mannen gelden en niet voor vrouwen. Het is maar de vraag of dit plan een probate remedie is tegen gelijkheidsdwang. Of juist een manier om af te rekenen met verschillen.


Lastig uit elkaar te houden

Dat zo moeilijk valt vast te stellen of een maatregel de gelijkheid of de ongelijkheid tussen mensen bevordert, komt vooral doordat de twee begrippen zo lastig uit elkaar zijn te houden. Zo kun je artikel 1 van de Grondwet zien als een bepaling die gelijke behandeling garandeert, maar ook als een bepaling die burgers beschermt in de uitdrukking van hun onderlinge verschillen. Dat vraagt om een goede theoretische definiëring.

Niet enthousiast

In de praktijk lijkt intussen de segregatie tussen mannen en vrouwen toe te nemen. Er zijn redenen om niet enthousiast te zijn over die ontwikkeling. En er zijn nog meer redenen om te vrezen dat het maken van zulk praktisch onderscheid tussen mensen gevolgen krijgt voor hun positie in de rechtsstaat.

CV Marjolijn Februari

M. Februari (pseudoniem van dr.mr.drs. Marjolijn Drenth) is romanschrijver, columnist en rechtsfilosoof.

Februari werkte bij universiteiten en een organisatieadviesbureau, ze promoveerde in de wijsbegeerte op een onderzoek naar de relatie tussen economie en ethiek. Tegenwoordig werkt ze als zelfstandig onderzoeker, onder meer op het gebied van veiligheid en risico’s; ze was lid van de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon en van het adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Dutch Expertgroup on Aviation Safety (DEGAS). Februari heeft een wekelijkse columns in NRC Handelsblad.

Meest recent verschenen De literaire kring (roman, 2007) en Ons soort mensen (columnbundel, 2011). Voor haar gehele literaire oeuvre ontving Februari in 2008 de driejaarlijkse Frans Kellendonkprijs van de Maatschappij der Nederlandse letteren.

CV Hedy d’Ancona

Drs. Hedy d’Ancona studeerde cum laude af in de sociale geografie en sociologie. Ze was tv-producer bij de VARA en had enkele onderzoeksfuncties tot ze voor de PvdA in de politiek belandde. Ze was staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Van Agt II, lid van de Eerste Kamer en lid van het Europees Parlement.

D’Ancona stond aan de wieg van het maandblad Opzij, waarvan ze negen jaar hoofdredacteur was, en van de actiegroep Man-Vrouw-Maatschappij; van beide was ze medeoprichter. Ze ontving twee emancipatieprijzen: de Harriët Freezerring van Opzij en de Alette Jacobsprijs van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hedy d'Ancona is nu lid van het Comité van Aanbeveling van het Nederlands Sociaal Forum, een nationaal samenwerkingsverband van NGO's en ‘andersglobalisten’, en  ambassadrice van Stichting B!NK, die zich bezighoudt met het leed van kinderen in niet-westerse landen.

Annie Romein-Verschoorlezing

De Annie Romein-Verschoorlezing wordt vanaf 1989 jaarlijks gehouden ter viering van de Internationale Vrouwendag op 8 maart.   
 
De lezing is bedoeld om een breed publiek kennis te laten maken met verrassende, wetenschappelijk gefundeerde inzichten op het gebied van gender en vrouwelijkheid. 
 
De thematiek van de lezing kan grofweg geschetst worden in de termen: ‘vrouwen, cultuur, identiteit’. Iedere spreker geeft daar een eigen invulling aan. De lezing vindt in de regel plaats in het Groot Auditorium van het Leidse Academiegebouw.

Meer over Annie Romein-Verschoor en de eerdere ARV-lezingen


Plaats en tijd

Annie-Romein-Verschoorlezing door Marjolijn Februari
Donderdag 8 maart 2012 om 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.30 uur
Academiegebouw, Groot Auditorium Rapenburg 73, Leiden  

De lezing is openbaar – aanmelden is niet nodig

Laatst Gewijzigd: 28-02-2012