Annie Romein-Verschoorlezing 2010

Sekseverschillen in rijkdom en armoede: hoe kunnen we die doorbreken?

Drs. Femke Halsema, fractievoorzitter Groen Links, Tweede Kamer
Donderdag 11 maart
20.00 uur, koffie vanaf 19.30 uur
Academiegebouw, Groot Auditorium
Rapenburg 73, Leiden

De lezing is openbaar – aanmelden is niet nodig


Het wordt al jaren gezegd: onze samenleving feminiseert. Vrouwen vormen de meerderheid in het onderwijs, de rechtbank en de dokterskamer. Daar zitten er zelfs zoveel dat men zich zorgen begint te maken. Over de vermeende softheid van vrouwelijke rechters bijvoorbeeld. En over de prestaties van jongens in het onderwijs.
We willen invoelende leiders en we willen af van de preoccupatie met geld, groei en graaien. Maar rijkdom en macht zijn nog steeds oneerlijk verdeeld over de seksen. Mannen zijn vele malen rijker en machtiger dan vrouwen. Van de 10% Nederlanders met het hoogste inkomen is 85% man, terwijl de laagste inkomensgroepen voor tweederde uit vrouwen bestaat. Armoede komt vooral voor onder jonge moeders met kinderen en alleenstaande oudere vrouwen. Armoede wordt niet alleen gevoeld in de portemonnee, maar werkt ook door in andere aspecten van het leven: gezondheid, huisvesting, contacten, ontwikkeling en opleiding van kinderen etc.

Femke Halsema betoogt dat de omslag van het kostwinnersmodel naar een moderne verzorgingsstaat nog niet is voltooid. Aan de hand van de debatten over AOW, arbeid en zorg en deWet Werk en Bijstand toont zij aan dat er nog veel werk verzet moet worden. 
 
Nieuwsartikel: Femke Halsema houdt Annie Romein-Verschoorlezing (16-02-2010)
 

Referent: drs. Rosanne Hertzberger
Co-referent is de Leidse alumnus Rosanne Hertzberger (1984). Zij doet promotie-onderzoek in de moleculaire microbiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast schrijft ze een column voor nrc.next en publiceert ze regelmatig in NRC Handelsblad. Van 2002 tot 2008 studeerde Hertzberger Life science & Technology in Leiden en schreef ze een column voor het Leids universitair weekblad Mare.

Femke Halsema

Femke Halsema studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze specialiseerde zich in de criminologie. Na haar studie werkte ze voor deWiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau gelieerd aan de PvdA.
In 1998 kwam Femke Halsema voor Groen Links in de Tweede Kamer als woordvoerder justitie. November 2002 werd ze partijleider. Ze startte een ideologische discussie over de koers van links in het algemeen en van GroenLinks in het bijzonder. Samen met collega Ineke van Gent schreef ze het manifest ‘Vrijheid eerlijk delen’. In 2008 publiceerde ze 'Geluk! Voorbij de hyperconsumptie,
haast en hufterigheid'
. Daarin analyseert Femke Halsema hyperconsumptie als een ‘slechte koop’: de nationale welvaart groeit, terwijl ons welzijn en geluk achterblijven.

Bereikbaarheid

Parkeren
De parkeermogelijkheden in de Leidse binnenstad zijn beperkt, zeker op donderdag (koopavond). Het beste kunt u gebruikmaken van het parkeerterrein Haagweg. Daar kunt u voor €4,- tot vier uur parkeren. Tussen de vier en de zes uur parkeren kost €6,–. Gratis shuttlebusjes brengen u naar de stad en ook weer terug. Deze busjes rijden zeer frequent, tot 2.00 uur ’s nachts.
 
Openbaar vervoer
De bussen 14, 28, 160 en 187 rijden over de Breestraat. Vanaf de haltes V&D/Stadhuis loopt u in
ongeveer 7 minuten door het oude Leiden naar het Academiegebouw.

Annie Romein-Verschoorlezing

De Annie Romein-Verschoorlezing wordt vanaf 1989 jaarlijks gehouden ter viering van de Internationale Vrouwendag.  
 
De lezing is bedoeld om een breed publiek kennis te laten maken met verrassende, wetenschappelijk gefundeerde inzichten op het gebied van gender en vrouwelijkheid. 
 
De thematiek van de lezing kan grofweg geschetst worden in de termen: ‘vrouwen, cultuur, identiteit’. Iedere spreker geeft daar een eigen invulling aan. De lezing vindt in de regel plaats in het Groot Auditorium van het Leidse Academiegebouw.


Laatst Gewijzigd: 01-03-2011