Programma van de Week van de Diversiteit

Lees hier het volledige programma van de Week van de Diversiteit.

 


Maandag 10 oktober

Opening Week van de Diversiteit door prof.dr. S.E. (Simone) Buitendijk

De week van de Diversiteit wordt traditiegetrouw geopend door de Vice-Rector Magnificus: prof.dr. Simone Buitendijk. Tevens zal zij de winnaar bekend maken van de Fotowedstrijd "Diversiteit".

Symposium 'interculturele communicatie'

Tijdens dit symposium in het pittoreske Academiegebouw belichten verschillende sprekers aspecten van interculturele communicatie. Na het plenaire deel wordt interculturele communicatie toegepast op verschillende disciplines. Denk hierbij aan arts patiënt gesprekken, interculturele communicatie in de rechtszaal en in het bedrijfsleven. Na afloop van het symposium is er gelegenheid om na te praten tijdens een borrel in de hippe Faculty Club.

Programma
Plenair deel (Klein Auditorium):
13:30 uur   Opening door student-assistenten Diversiteitsproject
                 Roukayya Oueslati en Parisa Elah-Madadzadeh
13:35 uur   Speech door Vice-Rector Magnificus prof. dr.Simone Buitendijk
                 en uitreiking prijs van de fotowedstrijd ‘Diversiteit’
14:00 uur   Lezing 'Interculturele communicatie in Nederland in historisch perspectief”
                 door dr. Margit van der Steen
14:35 uur   Presentatie door ECHO Award winnaar Arda Göçeroglu over
                 zijn ervaringen met interculturele communicatie in de gezondheidszorg
14:45 uur   Pauze

Parellelle workshops:
15:00 uur   Workshop “Interculturele communicatie binnen het recht” 
                 door prof. mr. H. Nieuwenhuis 
                 Workshop “Diversiteit en didactiek” door dr. A. Ezawa 
                 Workshop “Interculturele communicatie binnen de gezondheidszorg”
                 door dr. C. Hoffer 
                 Workshop“Interculturele communicatie in het bedrijfsleven”
                 door dr. G. Eisenloeffel
15:45 uur   Pauze
16:00 uur   Workshop “Diversiteit en didactiek” door dr. A. Ezawa 
                 Workshop “Interculturele communicatie binnen de gezondheidszorg”
                 door dr. C. Hoffer 
                 Workshop “Interculturele communicatie in het bedrijfsleven”
                 door dr. G. Eisenloeffel
16:45 uur   Borrel in de Faculty Club


Door: Diversiteitsproject
Tijd: 13.30-18.00
Plaats: Academiegebouw
Aanmelding: stuur een e-mail naar evenementenbureau@bb.leidenuniv.nl; vermeld hierbij je naam en de titel(s) van de workshop(s) die je in ronde 1 en 2 wilt volgen.      

Van perfecte duik tot latje schieten
Zwemmen en waterpoloën bij E.L.S.Z.W.V. Aquamania 

Diversiteit, daar hoort sporten ook bij. Kom gezellig een balletje gooien met waterpolo en leer die mooie duik maken met zwemmen. Door samen te sporten leer je elkaar goed kennen. 
De avond zal worden afgesloten met een drankje in de kantine waar iedereen tevens de gelegenheid krijgt om vragen te stellen.

Aquamania brengt sport en gezelligheid samen!

Door: E.L.S.Z.W.V. Aquamania
Voor: iedereen met een zwemdiploma A
Tijd:  22.15-23.15 
Plaats: zwembad De Zijl, Paramaribostraat 66 in Leiden Dinsdag 11 oktober

Emancipatie van homoseksuelen

De Historische StudieVerening Leiden (HSVL) organiseert in het kader van de Week van de Diversiteit de avond ‘Drie eeuwen homo-emancipatie’. Tijdens deze avond staat de emancipatie van homoseksuelen in het verleden én het heden centraal. Naast drie boeiende lezingen van dhr. dr. F.G. Naerebout (Universiteit Leiden), dhr. dr. G. Hekma (Universiteit van Amsterdam) en dhr. W. Rueck (COC Haaglanden) staat een interactief actueel debat op het programma met prominente participanten onder leiding van dhr. dr. D. Bos (Universiteit Leiden). Dit symposium vindt plaats in het prestigieuze Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Aansluitend is er gelegenheid voor een borrel.

Door: HSVL
Tijd: vanaf 19:00, aansluitend borrel
Plaats: Klein Auditorium, Academiegebouw
Graag aanmelden via academisch.roze@gmail.com. U ontvangt per e-mail een toegangsbewijs en de routebeschrijving.


'Religion Connects! religion connects?'

De gezamenlijke activiteit van de Ahmadiyya Moslim Studentenvereniging en de christelijke studentenvereniging C.S.F.R. Panoplia heeft tot doel te laten zien dat er, ondanks veel diversiteit ook goede contacten tussen verschillende groeperingen kunnen bestaan. Daarom willen we enerzijds een stevige discussie over de kernwaarden van de islam en het christendom ontlokken en tegelijkertijd een vriendschappelijke ontmoeting tussen de studenten van de genoemde verenigingen en de gasten laten plaatsvinden. 

Programma

  • Opening  
  • Documentaire ‘Religion connects! Religion connects?’  
  • Forum met Jeroen Geelhoed, 2 leden van Ahmadiyya Studentenvereniging en 1 lid van C.S.F.R. Panoplia  
  • Sluiting  
  • Borrel (hier wordt geen alcohol geschonken)

Documentaire ‘Religion connects! Religion connects?’
Vorig jaar is in juni in Amsterdam de documentaire ‘Religion connects!Religion connects?’ in première gegaan. Deze documentaire is gemaakt op voorstel van de directeur van het bedrijf ‘&Samhoud’, Salem Samhoud. Hij heeft het ideaal dat alle mensen op de wereld met elkaar in verbinding staan, waardoor een betere samenleving zal ontstaan.

Jarenlang zag hij in zijn bedrijf hoe Jeroen Geelhoed en Nur Hamurcu een vriendschappelijke band met elkaar konden hebben, ondanks hun totaal verschillende religieuze achtergrond (christelijk en islamitisch). Hij werd daar zo door gefascineerd, dat hij hen vroeg een documentaire te maken over hun bijzondere vriendschap. De relatie van Jeroen en Nur is volgens Salem Samhoud het toonbeeld van het feit dat mensen, hoezeer ze ook fundamenteel verschillende overtuigingen hebben, met elkaar in verbinding kunnen blijven. In de documentaire komt dit spanningsveld uitgebreid aan de orde, wanneer Jeroen en Nur samen naar Israël afreizen en daar samen belangrijke plaatsen bezoeken. De filmmakers zijn er in geslaagd om aan de ene kant tot op het scherpst van de snede de verschillen tussen de religies te laten staan en aan de andere kant niet één van beide religies als ‘winnaar’ te laten uitkomen.

Door: Ahmadiyya Moslim Studentenvereniging en C.S.F.R. Panoplia
Tijd: 19.30-23.00
Plaats: Ridderzaal, Alexanderstraat 1a, Leiden

Woensdag 12 oktober

Opening International House

Op woensdag 12 oktober om 14 uur opent Paul van der Heijden, voorzitter College van Bestuur, het International House in het Regens Collegii (RC), Kaiserstraat 13. U bent van harte welkom de opening bij te wonen.

De Universiteit Leiden geeft vorm aan een International House door de Common Room voor buitenlandse studenten en internationaal georiënteerde studentenorgansitaties bij elkaar te huisvesten. Buitenlandse - en Nederlandse studenten met internationale interesses vinden dus in het vervolg alle internationale organisaties onder één dak.

De Universiteit streeft met de oprichting van het International House tevens naar vergroting van internationaal georiënteerd bewustzijn onder de Leidse studenten. 

Door: Expertisecentrum SOZ (Studenten- en OnderwijsZaken)
Tijd: 14.00
Plaats: Regens Collegii, Kaiserstraat 13, LeidenLezing 'Verschillen democratische systemen in de mate waarin ze aan hun partijmandaat voldoen?' ('Do political parties observe their electoral mandates?')

Dr. Tom Louwerse verdedigde kortgeleden zijn proefschrift over de manier waarop partijen binnen verschillende politieke systemen aan hun mandaat voldoen. In zijn onderzoek richtte hij zich op de Nederlandse en Britse situatie, en vergeleek hij zes verkiezingen en parlementen in beide landen. Groot-Brittannië kent een meerderheidsdemocratie waar één partij de politieke meerderheid heeft, terwijl Nederland gekenmerkt wordt door een consensusdemocratie met een groot aantal verschillende politieke partijen. Daardoor komen regeringscoalities vaker voor.  Louwerses onderzoek concentreert zich niet alleen op de vergelijking tussen landen, maar ook op de manier waarop partijen omgaan met het mandaat dat ze van de kiezer hebben gekregen. Zijn studie heeft een aantal verrassende conclusies voortgebracht, die aan de orde komen in zijn lezing. De lezing zal in de Engelse taal gegeven worden.

Door: Dr. T.P. Louwerse, FSW
Locatie: FSW, zaal 1A01
Tijd: 12.30


Subculturen modeshow

Op de Universiteit Leiden komen vele culturen samen. Bijna elk land en elke streek is vertegenwoordigd. Maar ook binnen een bepaalde cultuur heerst diversiteit, in Nederland kent men vele subculturen. Catena wil dit laten zien door middel van een subculturenmodeshow. Tijdens de modeshow zullen verschillende subculturen gepresenteerd worden; uiteenlopend van gothics tot skaters en van nerds tot skinheads.

Door: V.S.L. Catena
Tijd: 20.30
Plaats: Kolfmakersteeg 8, Leiden   

Donderdag 13 oktober

Publiekssymposium 'Schrift op Drift'
Het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) organiseert tijdens de Week van de Diversiteit het publiekssymposium 'Schrift op Drift’; een dag vol lezingen en workshops over schrift en schrijven. Tijdens deze dag laten we je kennis maken met diverse schriften en schriftsoorten van over heel de wereld. Naast een drietal centrale lezingen bieden we een groot aantal workshops waaraan je kunt deelnemen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit Chinese kalligrafie, Cyrillisch schrift, Oud-Perzisch schrift en Spijkerschrift. Daarnaast zijn er workshops over de Nederlandse spelling, over fonetisch schrift, over schrift en computers, en ook typografie. De workshops zijn interactief van aard; je gaat zelf aan de slag met ganzenveer en rijstpapier of stylus en kleitablet. Het volledige programma met omschrijvingen van alle workshops zal binnenkort worden gepubliceerd op http://www.hum.leiden.edu/lucl/research/conferences/upcoming-conferences/schrift-op-drift.html


Door: LUCL
Tijd: vanaf 09.00
Plaats: Faculteit der Geesteswetenschappen
De registratiebalie bevindt zich in de hal van het Lipsiusgebouw (Cleveringsplaats 1), hier zullen ook de centrale lezingen en een deel van de workshops plaatsvinden. Er zullen ook workshops in de omliggende gebouwen plaatsvinden. Plattegrond en route.

Aanmelding: stuur een e-mail naar Esrih Bakker via schrift@hum.leidenuniv.nl; vermeld hierbij je naam en de titel(s) van de workshop(s) die je wilt volgen."Loesje" en diversiteit

Ben jij ook zo benieuwd hoe de rake, actuele teksten op de posters van Loesje ontstaan? Dit is je kans om zelf artistiek bezig te zijn met taal en in groepsverband nieuwe, mooie of grappige leuzen te verzinnen. Pares (het platform voor studenten met een functiebeperking) organiseert samen met Loesje een workshop teksten schrijven aan de hand van verschillende thema´s.

De beste teksten zullen door de eindredactie worden vereeuwigd als Loesje-poster.

Door: Pares in samenwerking met Loesje
Tijd: 15:00 - 17:00
Plaats: Het Arsenaal, zaal 112


Culinaire culturele borrel

De studieverenigingen van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen organiseren deze avond een culinaire borrel. (Internationale) studenten en medewerkers zullen iets te eten meenemen uit hun eigen land en zo zal er een proeverij van internationale borrelhapjes ontstaan. Naast de standaard drankjes zal er ook Chinese wijn en bier geschonken worden.

Door: studieverenigingen W&N
Voor: iedereen die van een gezellige borrel houdt en een hapje mee wil nemen
Tijd: 17:00
Locatie: Science Club, Gorlaeus, Einsteinweg 55


Av Mevsimi ("Hunting Season"), Turkse dramafilm (2010)

Av Mevsimi ("Hunting Season") is een Turkse dramafilm geschreven en geregisseerd door Yavuz Turgul. Turkse beroemdheden, zoals Sener Sen en Cem Yilmaz werken samen als politieagenten om een moordzaak op te lossen. Het is een zeer goede film met een verrassend einde en een goed voorbeeld van een eigentijdse Turkse film.

Door: SV Biruni
Tijd: 18.30
Plaats: FSW, filmzaal 0A28


Bierproeverij

Niet alleen mensen komen in vele soorten, tussen bieren zijn er ook heel wat verschillen. Catena heeft een uitgebreid bierassortiment en selecteert voor deze gelegenheid de meest uiteenlopende biertjes. De biertjes kunnen geprobeerd worden tijdens deze bierproeverij.

Door: V.S.L. Catena
Tijd: 20.30
Plaats: Kolfmakersteeg 8, Leiden

Vrijdag 14 oktober

Workshop Diversiteit en Didactiek: onderwijs voor studenten met functiebeperking

According to a recent estimate, 10-15% of students at Dutch universities have documented special needs (functie beperking). The presence of students with special needs at universities, as well as various regulations and services that support them, is an important sign of integration, and the confirmation of their rights to equal opportunities in education. However, although many students have been granted special arrangements for exams in light of their condition – such as extra time, the use of a laptop, or larger print, lectures and seminars, as well as class materials do not necessarily cater to their needs in the same way. What do teaching staff need to take into consideration in preparing power point presentations or lectures, to make the course material equally accessible to students with special needs? How can teaching staff advise students with special needs on their thesis more effectively? In this workshop, we will invite staff members with expertise on students with special needs to discuss the pedagogical possibilities of teaching to a diverse student audience, to create awareness of different types of learning among students with special needs, and develop effective ways for teaching them. Instructors are welcome to join to ask questions and obtain advice on how to support special needs students in their classes.

Door: Faculteit der Geesteswetenschappen en ICLON
Tijd: 13.00-15.00 uur
Plaats: Zaal 2, Academiegebouw

 

Multidimensionaliteit, LGBT's en het Recht Diversiteit betekent veel dingen voor veel mensen. Een individu kan op meer dan één manier anders zijn: diversiteiten overlappen elkaar. Ter afsluiting van de Week van de Diversiteit organiseert de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een discussie over het verschijnsel “multidimensionaliteit”. Zij doet dit samen met de Leidsche Ganymedes Borrel, het precies één jaar oude LGBT netwerk van de universiteit. Het zal gaan over meervoudige discriminatie, en wat dat betekent voor bijvoorbeeld homo’s, lesbo’s, bi’s en transgenders (LGBT’s). Studenten en medewerkers worden uitgedaagd om na te denken over de multidimensionele kanten van diversiteit.
Mensen categoriseren elkaar (en zichzelf) met gebruik van verschillende dimensies: ras, religie, gender, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, klasse, leeftijd of familierol. Elk van deze categorisaties kan tot juridische of sociale uitsluiting leiden. Wanneer verschillende categorisaties elkaar overlappen (bijvoorbeeld in het geval van zwarte vrouwen, LGBT-tieners of verarmde ouderen) kan het niveau van uitsluiting nog ernstiger worden. Dit probleem staat bekend als intersectionaliteit of multidimensionaliteit. 
Het recht kan gebruikt worden om sociale uitsluiting te bestrijden (bijvoorbeeld door antidiscriminatiewetgeving) en ter afschaffing van de meest discriminerende vormen van juridische uitsluiting (bijvoorbeeld door het inroepen van mensenrechten). De meeste juridische initiatieven op dit vlak betreffen echter één bepaalde dimensie of categorisatie, één specifieke discriminatiegrond. Door geen acht te slaan op multidimensionaliteit, kunnen dergelijke wetten er toe leiden dat bepaalde slachtoffers er niets aan hebben, of dat alleen hetero-vrouwen, of alleen blanke homo’s, of alleen transgenders met een hoog inkomen, baat hebben bij de juridisch verbeteringen. Om dit alles te doorgronden, heeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid twee buitengewone sprekers uitgenodigd:

  • Darren Rosenblum, Professor of Law aan de Pace Law School, New York, spreekt over de wijze waarop  in de Verenigde Staten multidimensionaliteit wel of niet in beschouwing wordt genomen in de turbulente juridische ontwikkelingen op het gebied van LGBT-zaken.
  • Domenica Ghidei, lid van de Commissie Gelijke Behandeling, spreekt over de wijze waarop vraagstukken over intersectionaliteit opduiken in de toepassing van antidiscriminatiewetgeving.
Kees Waaldijk, hoogleraar Comparative Sexual Orientation Law aan de Universiteit Leiden, zit de discussie voor.

Programma
16:30     Feestelijk welkom met drankjes en hapjes 17:30     Begin van het debat
17:35     Lezing van Darren Rosenblum
18:05     Lezing van Domenica Ghidei
18:25     Vragen, antwoorden, discussie
19:00     Borrel

Iedereen is welkom
Door: Faculteit der Rechtsgeleerdheid in samenwerking met de Leidsche Ganymedes Borrel

Tijd: 16:30 – 20:00 
Plaats: Kamerling Onnes gebouw, Steenschuur 25, eerste verdieping (Lorentzzaal & restaurant)  

Vanaf 22.00 uur viert de Leidsche Ganymedes Borrel haar eerste verjaardag, met een Birthday Bash op COC Leiden, Langegracht 65. Ook hier is iedereen welkom.


 

Laatst Gewijzigd: 07-10-2011